zamknij
Ważne: nasze serwisy wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być także umieszczane przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności
 
 
Dworzec komunikacji międzymiastowej i międzynarodowej w Gdyni

Punkt informacji pasażerskiej na Placu Konstytucji w Gdyni:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Sobota: 7:00 - 19:00
Sobota: 7:00 - 16:00

Niedziela: 7:00 - 15:00

Informacja pasażerska udzielana jest także telefonicznie w godzinach otwarcia punktu, pod numerami telefonów:

+48 507 499 791
+48 58 620 08 55

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania dworca autobusowego w Gdyni prosimy kierować na adres e-mail: zkm@zkmgdynia.plWARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W GDYNI

I. Postanowienia ogólne

1. Warunki i zasady korzystania z dworca autobusowego w Gdyni, zwane dalej Regulaminem dworca autobusowego w Gdyni lub Regulaminem, dotyczą dworca autobusowego  usytuowanego w Gdyni przy placu Konstytucji 1, przeznaczonego do odprawy pasażerów za pomocą przystanków autobusowych, punktu sprzedaży biletów i punktu informacji dla korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych świadczących zarobkowo usługi w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym.

2. Z dworca autobusowego nie mogą korzystać przewoźnicy drogowi prowadzący przewozy niezarobkowe oraz świadczący przewozy samochodami osobowymi, taksówkami lub pojazdami samochodowymi przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

3. Dworzec autobusowy administrowany jest przez Administratora - Zarząd Komunikacji Miejskiej z siedzibą
w Gdyni przy ulicy Zakręt do Oksywia 10.

4. Sposób organizacji ruchu pojazdów i pieszych na terenie dworca autobusowego, obejmującego stanowiska odjazdowe/ przyjazdowe, utwardzony plac manewrowy i drogi wewnętrzne, może być zatwierdzony przez  Prezydenta Miasta Gdyni.    

5. Pojazdy, które nie są wykorzystywane przez przewoźników wymienionych w punkcie 1 na podstawie zgody Administratora na korzystanie z dworca autobusowego, mają zakaz wjazdu na teren dworca autobusowego.

6. Plac manewrowy, stanowiska odjazdowe i przyjazdowe dostępne są dla uprawnionych przewoźników i ich pasażerów przez 24 godziny na dobę.

7. Teren dworca autobusowego jest monitorowany, a zapis monitoringu może być utrwalony i przetwarzany
w każdym prawnie dozwolonym celu.

8. Podmioty inne niż określone w punkcie 1, prowadzące działalność w zakresie przewozu osób, mogą korzystać z dworca autobusowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie za zgodą Administratora, o ile ich korzystanie nie utrudnia wykonywania uprawnień do korzystania z dworca autobusowego przez przewoźników określonych w punkcie 1.

II. Zasady poruszania się po terenie dworca autobusowego

9. Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na terenie dworca autobusowego podlegają przepisom ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ) oraz są ponadto zobowiązani stosować się do zasad ruchu określonych przez Administratora oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

10. Na terenie dworca autobusowego obowiązuje ruch prawostronny oraz ograniczenie prędkości do 10 km/godz.

11. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na terenie dworca autobusowego są obowiązani zachować szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego lub  ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie. 12. Kierujący pojazdem jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność.

13. Pasażerowie są obowiązani zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i opuszczaniu autobusów.

14. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub wyznaczonej drogi dla pieszych. Wchodzenie na plac manewrowy i drogi wewnętrzne jest zabronione.

III. Zasady korzystania z dworca autobusowego przez przewoźników

15. Przewoźnik drogowy posiadający uprawnienia do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego osób, posiadający zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, może zwrócić się do Administratora
o udostępnienie dworca autobusowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Do wniosku przewoźnik powinien dołączyć odpis dokumentu uprawniającego do wykonywania regularnego przewozu osób, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania rozkładu jazdy.

16. Warunkiem korzystania z dworca przez przewoźnika jest pisemna zgoda wydana przez Administratora, określająca czas i szczegółowy sposób korzystania z infrastruktury dworcowej oraz warunki odpłatności za jej udostępnienie.

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do przedłożenia kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do dokumentu wydanego przez Administratora nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania rozkładu jazdy oraz bieżącego informowania o wszelkich zmianach
  w rozkładach jazdy (odwołane kursy, opóźnienia).
 2. Każdy przewoźnik, który uzyskał od Administratora zgodę na korzystanie z dworca autobusowego,
  ma prawo do:

a) wjazdu na teren dworca autobusowego pojazdem realizującym przewozy drogowe,

b) korzystania z wyznaczonego przez Administratora stanowiska przyjazdowego,

c) korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska odjazdowego przez 10 minut przed ustalonym w rozkładzie jazdy czasem odjazdu,

d) przekazania Administratorowi z 7 dniowym wyprzedzeniem rozkładu jazdy w celu zamieszczenia na tabliczce przystankowej stanowiska odjazdowego wyznaczonego dla danej relacji,

e) sprzedaży biletów w punkcie kasowym wskazanym przez Administratora,

f) udzielania informacji przez Administratora o rozkładzie jazdy,

g) udzielenia informacji  przez Administratora o odwołanych kursach i opóźnieniach.


20. Zabrania się wysadzania i zabierania pasażerów poza wyznaczonymi miejscami odpraw.

 1. Zabrania się zajmowania stanowiska odjazdowego na terenie dworca przez więcej niż 1 pojazd.
 2. Na terenie dworca autobusowego zabronione jest :

a) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

b) tankowanie pojazdów,

c) mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju,

d) opróżnianie toalet,

e) pozostawianie nieczystości. 

 1. W przypadku zanieczyszczenia dworca autobusowego płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami
  lub w inny sposób, należy zanieczyszczenia usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń uczestnik ruchu lub przewoźnik zostanie obciążony kosztami ich wykonywania.
 2. Administrator cofnie zgodę na korzystanie z dworca w przypadku nieprzestrzegania przez przewoźnika Regulaminu dworca autobusowego w Gdyni.

IV. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach dotyczących dworca autobusowego należy zgłaszać się pod numer telefonu wskazany
  na stronie internetowej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wwwzkmgdynia.pl.
 2. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Administratora : 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10,
  lub na stronie internetowej Administratora www.zkmgdynia.pl.
 3. Regulamin dworca autobusowego w Gdyni obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Zaplanuj podróż
metropolitalna wyszukiwarka połączeń
Początek podróży
Koniec podróży
Data
Godz.
jak dojade
SZUKAJ
Rozkład jazdy
wszystkie linie są obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi poza zabytkową 326

Trolejbusy
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
321
326
710
723
Autobusy
F
G
J
K
M
R
S
W
X
Z
84
85
86
87
102
103
104
105
109
114
119
121
125
128
133
134
140
141
144
145
146
147
150
152
153
159
160
163
165
170
171
172
173
177
180
181
182
185
187
190
191
192
193
194
196
197
198
203
204
209
244
252
265
282
287
288
309
365
383
700
740
759
760
770
N1
N10
N20
N30
N40
N65
N94
Zmiany w rozkładach

od 14 stycznia: 119, 147, 740
od 21 stycznia: 84, 85, 87, 145, 181
 
Mapa


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia
Infolinia 24h: 801 174 194, dla połączeń realizowanych z telefonów komórkowych: 48 695 174 194
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 30 1440 1026 0000 0000 0033 4715   NIP 586-10-51-214   REGON: 190606287